• vypracovanie cenových ponúk pre montáž potrubia technológií v energetike a iných odvetviach priemyslu

  • sprostredkovanie montáže potrubia, potrubných častí (armatúr, čerpadiel, tlakových nádob) vrátane dodávok materiálu, tlakových a defektoskopických skúšok, s naplnením všetkých legislatívnych požiadaviek

  • poradenstvo pri zavádzaní systému kvality podľa ISO 9001

  • dozorovanie a vykonávanie kontrol kvality (vrátane vizuálnych kontrol zvarov) počas realizácie technologických stavieb

  • tvorba technologických postupov montáže tlakových skúšok tlakových, plynových zariadení, rozpočtov a spracovanie technickej dokumentácie

  • sprostredkovanie realizácie technologických stavieb na kľúč

  • poradenstvo a pomoc pri výbere PC, optimálnej konfigurácie, hardware a software, ako aj pri výbere antivírovej ochrany a "vyliečenie" PC

  • reklamná a propagačná činnosť

  • zámočnícke práce, výroba okrasných brán a ohrád