Firma UHC - Uni Help Control, vznikla ako dcérska organizácia spoločnosti Uni-Mont s.r.o. z dôvodu realizácie aj iných podnikateľských aktivít, ktoré netvorili predmet činnosti spoločnosti Uni-Mont, no spolupráca s touto spoločnosťou tvorí prioritnú činnosť firmy UHC - Uni Help Control.

Na základe získaných skúseností a dlhodobého monitorovania trhu orientuje firma UHC svoje aktivity predovšetkým do oblasti energetiky a ďalších odvetví priemyslu so zameraním hlavne na inžinierske činnosti s komplexnými službami.